Privacy beleid

Privacyverklaring Spuitcabinefilters.nl

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als grote verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Spuitcabinefilters, Kerkewal 62 in Gorredijk. Spuitcabinefilters.nl is ingeschreven in het Handelregister onder KVK-nummer 59674210. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 085 – 4016329 of via ons mailadres info@spuitcabinefilters.nl

Doeleinden gegevensverzameling en -verwerking
Op onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij gebruiken informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden lichten wij hieronder toe:

Online aankoop: We gebruiken uw persoonsgegevens om u online aankoop op Spuitcabinefilters.nl te beheren, door uw bestelling en retourzending te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren en klachten en garantiezaken voor producten te behandelen. We werken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
Kredietinformatie
Bestelgegevens
Accountgegevens: We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijk account te creëren zodat u o.a. uw accountinstellingen (inclusief marketingvoorkeuren) en bestelgeschiedenis kunt beheren. Ook wordt u voorzien van eenvoudige manieren om bijgewerkte informatie te handhaven zoals contactgegevens en betalingsgegevens. Daarbij geven we u aanbevelingen over maten en voorzien u van relevante product aanbevelingen op basis van uw aankoopgeschiedenis. We verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Accountinstellingen
Versleutelde betaalkaartgegevens
Bestelgeschiedenis
Leveringsinformatie
Betalingsgeschiedenis
Contact website: Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Filtersbestellen.nl via het contactformulier. In dit formulier worden echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden, vrijblijvend advies te geven of een prijsopgave aan te kunnen bieden. Via het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

Naam
E-mailadres (indien klanten telefonisch niet bereikbaar zijn)
Telefoonnummer
Het versturen van nieuwsbrieven: Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om u te informeren via een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Bij elke nieuwsbrief vindt u onderaan de mogelijkheid om u af te melden. Via het aanmeldformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

Naam
E-mailadres
Ontvangers
In veel gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Ook kiezen wij in een aantal situaties ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

MailChimp: Voor het verspreiden van nieuwsbrieven delen wij uw naam en e-mailadres met MailChimp. Hiervoor is ook een verwerkersovereenkomst gesloten. MailChimp gebruikt uw persoonsgegevens om de nieuwsbrief te versturen en te zien wat ontvangers er mee doen. Voor meer informatie wat MailChimp met gegevens doet, verwijzen wij u naar hun eigen privacyverklaring.

Transmission: Voor het bezorgen van uw bestelling(en) delen wij uw naam, e-mailadres, adres met onze partner Transmission. Deze gegevens zijn nodig om de dienst uit te voeren en om u te laten weten dat uw bestelling onderweg is. Voor meer informatie over wat Transmission met gegevens doet, verwijzen wij u naar hun eigen privacyverklaring.

Mollie: Voor het verwerken van transacties maken wij gebruik van het betaalplatform van onze partner Mollie. Doordat Mollie alle online betalingen afhandelt, bent u zeker van een veilig transactie. Voor meer informatie over wat Mollie met gegevens doet, verwijzen wij u naar hun eigen privacyverklaring.

Duur van de opslag
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent en u een actief Filtersbestellen account heeft. U heeft het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en wordt u als inactief beschouwd. Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Contactformulieren: Op het moment dat u contact opneemt met Filtersbestellen.nl via mail of contactformulieren worden uw gegevens opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Nieuwsbrieven: Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk op elk moment uitschrijven via de afmeldlink onderaan in de nieuwsbrieven.

Algemene verwerking van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op eigen beveiligde servers. Tijdens het invullen van formulieren of het kopen van producten worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Gevolgen van het verstrekken van de persoonsgegevens
Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken, zorgen wij er natuurlijk voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat wij gehouden zijn bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zullen wij, uitsluitend in deze gevallen, de gegevens verstrekken.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van onze website gebruik te maken.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spuitcabinefilters.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Uw klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u dan een reactie van ons. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Spuitcabinefilters.nl bovengenoemde niet naleeft

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit doen, dan zullen we dit op onze website aankondigen. Wij raden aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u Filtersbestellen.nl als volgt bereiken:

KVK 59674210
Kerkewal 62a
A8401CH Gorredijk
info@spuitcabinefilters.nl